F2 Focusing Aufbaukurs: Zertifikat Focusing BegleiterIn (DFG)

Ziel: Kompetenz zur Focusing-Begleitung bei Personen ohne Focusing-Erfahrung
Start: 30. Oktober 2020